polityka prywatności

W związku z korzystaniem z serwisu www.automationfirst.business (dalej Serwis), Blue Owl sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 5/5A 61-737 Poznań, NIP 781-185-74-36 jako Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez Serwis. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym: zamówienia usługi, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania oraz przekazania Ci informacji jest konieczne w celu realizacji usługi. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam utworzenie i prowadzenie Twojego konta użytkownika oraz realizację Twojego zamówienia, a także udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub reklamację.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności od tego, z jakich usług korzystasz, przetwarzamy Twoje następujące dane:
 • Wykonanie usługi bądź odpowiedź na pytania – przy zamówieniu usługi należy podaćnastępujące dane osobowe: imię, nazwisko/ nazwa firmy, NIP, adres email, numer telefonu.Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do realizacji usługi i tymsamym do realizacji łączącej nas umowy, stanowi to podstawę prawną samą w sobie wedługdefinicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
 • Reklamacje – w celu złożenia skutecznej reklamacji, która umożliwi nam rozwiązanieproblemu potrzebne nam będą następujące informacje: imię, nazwisko, adres mailowy,telefon kontaktowy.Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt ich niezbędności dowykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • Marketing – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać Twoje następujące daneosobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podstawą prawną ich przetwarzania jestwyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 pkt aRODO);

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy. Dlatego jeżeli masz konto w naszym Serwisie, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z posiadanego u nas konta lub realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia udzielonej na to zgody. Każdy z wyżej wskazanych terminów może zostać przedłużony stosownie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Administrator oraz do uzyskania ich kopii. Masz również prawo do złożenia wniosku op oprawienie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie swoich danych o8arketingowych, w każdej chwili możesz ją wycofać zgłaszając sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dodatkowo w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe nie będą przez nas udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Informacje ogólne

 • Informujemy, iż Serwis do pozyskiwania i przetwarzania danych trackingowych wykorzystuje ciasteczka („cookies”).
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane na dysku komputera na dłużej.
 • Informacje zawarte w plikach cookies nie są zbierane w celu pozyskania danych osobowych, mimo to w pewnych okolicznościach mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnego Użytkownika, co oznacza, że można je zaliczyć do danych osobowych.
 • Pliki cookies są używane przez Administratora, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.:
 • umożliwiają Administratorowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza
 • liczą, ile osób korzysta z Serwisu, aby usprawnić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią szybkość łącza;
 • analizują dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty Serwisu, dzięki czemu można go stale ulepszać.

Korzystanie z Serwisu a pliki cookies

Użytkownik przed pierwszym rozpoczęciem korzystania z Serwisu informowany jest o tym, że Serwis używa plików cookies. Użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookies poprzez kliknięcie w przycisk ,,Akceptuj wszystkie” albo dokonać wyboru poszczególnych kategorii plików cookies poprzez kliknięcie w przycisk ,,Pokaż szczegóły”.

Rodzaje plików cookies

Pliki cookies używane przez Serwis można podzielić na następujące kategorie:
 • Pliki cookies Analityczne

  Google Analytics. W celu optymalizacji strony internetowej, Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzą informacje o korzystaniu ze strony Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane i przechowywane w Serwerach Stanów Zjednoczonych.  Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej przez Google,  jak również przetwarzaniu tych  danych  przez  Google, instalując wtyczkę  do   przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https:://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

  Hotjar. Strona internetowa Serwisu korzysta z usługi analizy internetowej Hotjar dostarczanej przez Hotjar Ltd. Hotjar Ltd jest europejską firmą z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, Europa).Hotjar analizuje korzystanie z strony internetowej Serwisu  w sposób całkowicie anonimowy; wszystkie dane osobowe są automatycznie ukrywane i nie są przetwarzane.Hotjar może śledzić ruch na stronach witryny, na których używany jest Hotjar tworząc tzw. heatmaps. Dzięki temu Serwis  ma możliwość sprawdzenia, jak daleko użytkownicy przewijają strony, jakie przyciski klikają i jak często, zachowując przy tym anonimowość. Administratorzy serwisu mogą jedynie śledzić, które przyciski są klikane, gdzie jest przesuwana mysz, jak daleko użytkownik przewija, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język wyświetlania witryny. Obszary witryny, na których wyświetlane są dane osobowe użytkownika lub osób trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar i dlatego w żadnym momencie nie można ich śledzić. Adresy IP są zawsze anonimizowane podczas przechowywania i przetwarzania, tak aby nie można było ich powiązać z konkretnymi osobami. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach. Hotjar przechowuje te informacje w imieniu Serwisu w postaci pseudonimizowanego profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych, które są gromadzone w imieniu Serwisu.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać gromadzenia danych przez Hotjar.Można również uniemożliwić ogólne gromadzenie danych przez Hotjar, dezaktywując narzędzie na stronie rezygnacji Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/
 • Pliki cookies Marketingowe

  Facebook Pixel. Strona internetowa Serwisu korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi Serwis ma możliwość kierowania do Ciebie reklam w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie Serwis realizuje, opierając się na uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Serwisu, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

  www.facebook.com/privacy/explanacon

  W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony Serwisu możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.