Skrócenie czasu potrzebnego do wykonywania powtarzalnych zadań o 92% w firmie z branży nieruchomości

Wielkość firmy:
10 osób
Branża:
Nieruchomości
Główny problem:
Poświęcanie wielu godzin pracowników na ręczne wykonywanie zadań w procesie obsługi i zarządzania
Wykorzystane narzędzia:
AWS Lambda, Make

Wstęp i opis sytuacji początkowej

Naszym klientem była firma, która zajmuję się profesjonalnym zarządzaniem mieszkań na wynajem. W firmie korzystano z zamkniętego oprogramowania, które wymagało ręcznej obsługi procesów takich jak umawianie spotkań z wynajmującymi, podpisywanie umów, obsługę maili, analiza płatności. Brak możliwości automatyzacji procesów w tym systemie spowalniał pracę zespołu oraz utrudniał jego rozwój poprzez cyfryzację.

Jak wdrażaliśmy automatyzację?

Na warsztatach dokładnie zmapowaliśmy każdy element procesu, który jest konieczny i do tej pory wykonywany był ręcznie. Zaproponowaliśmy stworzenie "robota", który odtwarzałby akcje użytkownika w obrębie zamkniętego systemu. Opisanie działań pracowników i dopasowanie do tego automatycznych zadań pozwoliło stworzyć ,,nakładkę” na zamknięte oprogramowanie. Przy wykorzystaniu narzędzi AWS Lambda i Make, nakładka na oprogramowanie umożliwia zautomatyzowanie większości procesów. 

Jakie efekty automatyzacja przyniosła firmie po wdrożeniu?

Dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów, firma skróciła czas wykonywania powtarzalnych zadań o 92%. Po wdrożeniu automatyzacjli procesy manualne były wykonywane bez udziału pracowników, co pozytywnie wpłynęło na rozwój firmy.  Efektywność pracy zespołu znacznie wzrosła, a czas zaoszczędzony, dzięki automatyzacji pozwolił na skupienie się na bardziej wymagających zadaniach i umożliwił obsługę większej ilości klientów.

Ile zajęło nam skuteczne wdrożenie automatyzacji?

Cały proces wdrożenia obejmował 30 godzin warsztatów oraz 219 godzin wdrożenia.

Z jakich narzędzi korzystaliśmy?

Użyliśmy narzędzi Make i AWS Lambda do stworzenia nakładki na oprogramowanie.

Jeśli w Twojej firmie są procesy, które zajmują bardzo dużo czasu pracowników i czujesz, że można je zautomatyzować, umów się na bezpłatną konsultację.


Jeśli chcesz sprawdzić jak można wdrożyć automatyzację w procesach sprzedaży i marketingu w Twojej firmie, umów się na bezpłatną konsultację.