Rekrutacja oraz HR

  Dział HR pełni kluczową rolę w każdej firmie. To on odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli za rekrutację, szkolenia, wynagradzanie oraz wiele innych zadań związanych z pracownikami. Jednakże, te zadania mogą okazać się bardzo czasochłonne i kosztowne, a także generować dużo papierkowej roboty. W tym miejscu automatyzacja może znacząco pomóc w procesach HR.W pierwszej kolejności należy zauważyć, że jednym z największych wyzwań w rekrutacji jest znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisko. Automatyzacja może pomóc w dokładnym i szybkim selekcjonowaniu kandydatów na podstawie danych, np. ich doświadczenia, umiejętności, wykształcenia czy umiejętności językowych.

  Kolejnym wyzwaniem jest gromadzenie i przechowywanie danych osobowych. Zgodność z RODO i ochrona prywatności pracowników to kwestie kluczowe dla działu HR. Automatyzacja pozwala na bezpieczne i zgodne z przepisami zarządzanie danymi osobowymi, w tym także łatwe przetwarzanie oraz udostępnianie tych danych.

  Kolejnym przykładem użycia automatyzacji w HR jest proces onboardingu nowych pracowników. W tym przypadku, zautomatyzowane procesy mogą pomóc w zapewnieniu spójności procesów, szybszym przetwarzaniu dokumentów oraz zapewnieniu odpowiedniej dokumentacji, co przyczyni się do szybszego wprowadzenia pracowników w nowe obowiązki.

  Warto także wspomnieć o automatyzacji w procesie szkoleń. Wiele firm musi przeprowadzać regularne szkolenia swoich pracowników. Automatyzacja w tym obszarze może pomóc w dostarczaniu treści szkoleniowych online, w automatycznym śledzeniu postępów szkoleniowych i generowaniu raportów na temat wyników szkoleń.

  Kolejnym przykładem jest automatyzacja procesu oceny pracowników. Wprowadzenie automatyzacji w tym obszarze może pomóc w szybszym i bardziej obiektywnym dokonywaniu ocen pracowników, a także w prowadzeniu ewaluacji okresowych oraz generowaniu raportów dotyczących wyników ocen.

  Ostatnim przykładem użycia automatyzacji w HR jest proces zarządzania wynagrodzeniami. W tym przypadku automatyzacja może pomóc w automatycznym generowaniu dokumentów związanych z wynagrodzeniami, w prowadzeniu raportów dotyczących wynagrodzeń i ich analizie, a także w szybszym i bardziej efektywnym rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z wynagrodzeniami pracowników.


  Jeśli chcesz sprawdzić, jak można wdrożyć automatyzację w procesach rekrutacji oraz HR w Twojej firmie - umów się na bezpłatną konsultację.

  zaufali nam

  Głęboko wierzymy, że podejście oparte na współpracy procentuje w postaci ponadprzeciętnych wyników. Organizacje, które nam zaufały, w tym momencie wyróżniają się zwiększoną efektywnością, poprawą rentowności oraz lepszym przygotowaniem na “trudne czasy”.
  Może do nich dołączysz?